هزینه راه اندازی یک کارخانه برای هند sandin مصنوعی