تاثیر هزینه های تولید سنگ شکن در هر تن در هزینه پوشاک و لباس