شرکت ماشین آلات سنگ شکن در دهلی نو و شورای ملی مقاومت