چه اندازه از سنگ معدن می تواند سنگ شکن رسیدن به در روی