فوق العاده بالای جدول قیمت چرخ در آندرا پرادش دسامبر 2012