چه ماشین آلات مورد استفاده برای استخراج و فرآوری شده از خاک رس هستند